Sopro Bauchemie GmbH

Fugi do kostki brukowej

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
BSF

BSF

Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa szczególnie do spoinowania kostki betonowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz średnio i wysoko obciążonych okładzin infrastruktury drogowej, a także obszarów obciążonych oddziaływaniem mrozu i soli. 


EPF*

EPF*

Fuga epoksydowa, dwuskładnikowa do kostki brukowej

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, na bazie emulgującej żywicy epoksydowej zaprawa fugowa na lekko i średnio obciążone okładziny z kostki brukowej i z kamienia naturalnego, jak np. ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, parkingi.


FH*

FH*

Preparat ułatwiający zmywanie fug z powierzchni kamiennych i kostki brukowej

Rozpuszczalny w wodzie, wysokoalkaliczny środek do czasowej impregnacji (hydrofobizacji) chłonnych płyt i kostki brukowej z betonu lub kamienia naturalnego. Ułatwia fugowanie nawierzchni wykonanej z kostki.


HFE*

HFE*

Fuga epoksydowa do kostki brukowej – wysokowytrzymała

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, na bazie żywicy epoksydowej zaprawa fugowa do spoinowania okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego. Jako fuga wodonieprzepuszczalna do stosowania w obszarach mocno obciążonych jak np. ulice, parkingi, strefy załadunku.


PF*

PF*

Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, nie zawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia, utwardzana pod wpływem tlenu z powietrza zaprawa fugowa na lekko obciążone okładziny z kostki brukowej i z kamienia naturalnego


PFM

PFM

Zaprawa do fugowania kostki brukowej

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa fugowa do spoinowania okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego w obszarach lekko, średnio i mocno obciążonych. Dodatek trasu zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych.


PUD

PUD

Fuga dylatacyjna poliuretanowa

Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, szybkowiążąca fuga poliuretanowa do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i łączących.


TNF

TNF

Fuga z trasem do kamienia naturalnego 5 – 40 mm

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania płyt kamiennych i kostki brukowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz lekko i średnio obciążonych okładzin infrastruktury drogowej.