Sopro Bauchemie GmbH

BSF

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
BSF

BSF

Fuga do nawierzchni brukowych i z płyt

szybkowiążca Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zgodna z normą 13888 CG2 Oryginalny tras reński

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa szczególnie do spoinowania kostki betonowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz średnio i wysoko obciążonych okładzin infrastruktury drogowej, a także obszarów obciążonych oddziaływaniem mrozu i soli. 

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa szczególnie do spoinowania kostki betonowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz średnio i wysoko obciążonych okładzin infrastruktury drogowej, a także obszarów obciążonych oddziaływaniem mrozu i soli. Specjalnie dostosowana do właściwości betonowej kostki brukowej (jak np. wytrzymałość, zachowanie się wobec zmiennych temperatur). Do budowania ciągłych struktur, jak np. kanałów cieków, ulic, rond komunikacyjnych oraz do wykończenia placów targowych. Do fugowania okładzin z kamiennej kostki brukowej zalecamy Sopro PFM.
 
  • Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
  • Aprobata Techniczna IBDiM - AT/2007-03-2177/1
  • Szerokość spoiny 5-30 mm
  • Do pomieszczeń i na zewnątrz
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm²
  • Odporna na czyszczenie mechaniczne
  • Odporna na czyszczenie strumieniem wody po ciśnieniem
  • Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
  • Możliwość wczesnego chodzenia i obciążania
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

 

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

 
Kolory 
Nr kat.   Nr koloru    
612 szary brukowy   13
szary brukowy
szary brukowy (13)

Proszę pamiętać, że pokazany kolor może odbiegać od koloru utwardzonego materiału.

mm
cm
cm
mm
mm

Zdjęcia