Sopro Bauchemie GmbH

DM 610

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
DM 610

DM 610

Zaprawa drenażowa

CT-C25-F4 zgodny z normą PN-EN 13 813 Oryginalny tras reński znak CE
Zaprawa cementowa zawierająca tras przeznaczona do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek ceramicznych na zewnątrz. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym.
Zaprawa cementowa zawierająca tras przeznaczona do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek ceramicznych na zewnątrz. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. To ogranicza skutecznie szkody wywoływane przez wodę, jak np. wykwity lub uszkodzenia mrozopochodne na balkonach i tarasach, schodach, podestach i innych obszarach zewnętrznych.
 
  • Do układania okładzin kamiennych przy zastosowaniu Sopro HSF 748 metodą "świeżo na świeżo"
  • Po ok. 3 dniach istnieje możliwość cienkowarstwowego układania okładzin na elastycznej zaprawie klejowej
  • Na podłogi w pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Bardzo wysoka wodoprzepuszczalność
  • Bardzo dobre właściwości robocze
  • Minimalna grubość warstwy 2 cm (zespolona z podłożem)
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

 

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

ok. 16 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

Obiekty referencyjne

Lofty „U Scheiblera” w Łodzi Aleja Kwiatowa, Szczecin Budynek wielorodzinny  Warszawa ul. Czorsztyńska
Lofty „U Scheiblera” w Łodzi
Aleja Kwiatowa, Szczecin
Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Czorsztyńska