Sopro Bauchemie GmbH

Bitumy

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
KD 754

KD 754

Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4, 5 i 6.


KMB 650

KMB 650

Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K

Jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6 (spiętrzająca się woda infiltracyjna).


KMB 651

KMB 651

Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2-K

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6.


KSP 652

KSP 652

Bitumiczna masa uszczelniająca

Jednoskładnikowa, szybkoschnąca, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4, 5 i 6.


BBS 657

BBS 657

Dodatek przyspieszający wiązanie mas bitumicznych 1-K

657

Dodatek, w formie proszku, przyspieszający wiązanie wszystkich jednoskładnikowych, bitumicznych  mas uszczelniających Sopro (np. Sopro KMB 650, Sopro KSP 652).  


ISA 755

ISA 755

Emulsja bitumiczna

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników emulsja bitumiczna stosowana jako warstwa izolująca i ochronna konstrukcji z betonu, tynku, muru z cegieł, betonu lekkiego i betonu komórkowego przed naturalnymi, agresywnymi wodami i substancjami występującymi w obszarze gruntu. Na suche i lekko wilgotne podłoża.


KDA 662*

KDA 662*

Siatka zbrojąca

Odporna na działanie mas bitumicznych i alkaliów, pokryta tworzywem sztucznym siatka zbrojąca z włókna szklanego do wzmocnienia i kontroli grubości warstwy bitumicznych uszczelnień grubowarstwowych przy tworzeniu elastycznych i pozbawionych rys uszczelnień budowli.


KDB 756

KDB 756

Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych

Taśma uszczelniająca z polipropylenu na bazie elastycznych polimerów (poliolefiny) do przykrycia dylatacji konstrukcyjnych w połączeniu z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro KSP 652, Sopro KD 754, Sopro KMB 651 lub Sopro KMB 650.


KDG 751

KDG 751

Podkład gruntujący bitumiczny

Koncentrat wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników na bazie emulsji bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne podłoża jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk, beton komórkowy, pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KMB 650, Sopro KMB 651, Sopro KSP 652 i Sopro KD 754


KDS 663*

KDS 663*

Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych

Drenażowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana rozdzielającą folią i stabilizującym nacisk filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu.


Mieszadło do Bitumów*

Mieszadło do Bitumów*

Do mieszania grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających.


SoproThene® ABA 87807

SoproThene® ABA 87807

Taśma klejąca zamykająca - aluminiowa

Samoprzylepna, odporna na działanie promieni UV, aluminiowa taśma uszczelniająca, pokryta silnie klejącą kauczukowo- bitumiczną masą, stosowana w kombinacji z samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene® 878, do zamykania górnej pionowej krawędzi i poziomych krawędzi uszczelnianych powierzchni.


SoproThene® ABV 87806

SoproThene® ABV 87806

Taśma klejąca zamykająca – flizelinowa

Samoprzylepna, mostkująca rysy, uniwersalna taśma uszczelniająca na bazie butylo-kauczukowej, stosowana w kombinacji z samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene® 878, do zamykania górnej pionowej krawędzi i poziomych krawędzi uszczelnianych powierzchni.


SoproThene® BA 878

SoproThene® BA 878

Samoprzylepna izolacja bitumiczna

Samoprzylepna, klejona na zimno, elastyczna, mostkująca rysy izolacja bitumiczna typu KSK, modyfikowana polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz.4 i 5.


SoproThene® EB 87809

SoproThene® EB 87809

Taśma narożnikowa

Samoprzylepna, elastyczna, mostkująca rysy taśma narożnikowa, modyfikowana polimerami, która naniesiona jest na wytrzymałą na zerwanie folię nośną. Powleczona na obu krawędziach pasami czystej masy bitumicznej, o szerokości 50 mm, podlegającymi wulkanizacji.


SoproThene® KB 87808

SoproThene® KB 87808

Dwustronna taśma klejąca

Dwustronna, samoprzylepna, wytrzymała na zrywanie, mostkująca rysy taśma, wykonana z silnie klejącej kauczukowo-bitumicznej masy, stosowana do łączenia styków oraz przyklejania zakładek z samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878.


SoproThene® VA 879*

SoproThene® VA 879*

Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną

Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia bezzapachowy grunt na bazie emulsji bitumiczno-kauczukowej.