Sopro Bauchemie GmbH

KMB 650

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
KMB 650

KMB 650

Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K

Jakość potwierdzona badaniami Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania. znak CE

Jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6 (spiętrzająca się woda infiltracyjna).

Jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6 (spiętrzająca się woda infiltracyjna). Stosowana do klejenia płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.
 
  • Odporność na deszcz osiąga po ok. 7 godzinach1
  • Do klejenia płyt drenażowych i izolacyjnych
  • Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
  • Gotowa do użycia
  • Do szpachlowania lub natryskiwania
  • Odporna na działanie szkodliwych dla betonu substancji agresywnych, występujących w gruncie
Dostawa: Palety 356 kg (18 szt.) 
Pojemnik 30 l
 

1 w zależności od warunków atmosferycznych, siły wiatru, temperatury powietrza i podłoża oraz grubości uszczelnienia czas może ulec zmianie. 


3,9-5,1 l/m2 w zależności od rodzaju obciążeń wodą

Pliki PDF do pobrania