Sopro Bauchemie GmbH

Jastrychy

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
BH 869

BH 869

Żywica budowlana

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, epoksydowa żywica budowlana stosowana jako podkład gruntujący i zwiększający przyczepność na wszystkich gładkich podłożach. 


DEK 872

DEK 872

Kruszywo do jastrychu drenażowego

Kruszywo do jastrychu drenażowego (uziarnienie 1,5-3,2 mm), w połączeniu z żywicą budowlaną Sopro BH 869, służy do wytworzenia drenażowej  zaprawy żywicznej zgodnie z klasyfikacją SR-C20-F6 wg normy PN-EN 13818. 


DM 610

DM 610

Zaprawa drenażowa

Zaprawa cementowa zawierająca tras przeznaczona do układania kamienia naturalnego oraz płyt i płytek ceramicznych na zewnątrz. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym.


EDD 152

EDD 152

Dyble dylatacyjne do jastrychów

Specjalny, elastyczny dybel z trzpieniem ze stali nierdzewnej, pokryty tworzywem sztucznym, do łączenia szczelin przeciwskurczowych i dylatacyjnych w jastrychach na warstwie oddzielającej. Jako element zbrojący/dyblowanie łączące do wbudowania w świeży jastrych. 


EE 771*

EE 771*

Zaprawa epoksydowa

Nie zawierająca rozpuszczalników, pigmentowana, dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa na bazie żywicy epoksydowej. Wytrzymała na ściskanie, zginanie i odrywanie. 


EEK 871

EEK 871

Kruszywo do jastrychu epoksydowego

Specjalnie dobrane kruszywo o uziarnieniu 0,063-4,0 mm, w połączeniu z żywicą budowlaną Sopro BH 869 służy do wytworzenia szybkowiążącej zaprawy żywicznej zgodnie z klasyfikacją SR-C25-F7 wg normy PN-EN 13818. 


Rapidur M8 (601)

Rapidur M8 (601)

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

Zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, gotowa, sucha zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.


Rapidur<sup>&reg;</sup> FE

Rapidur® FE

Jastrych płynny

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813. 


Rapidur® B5 (767)

Rapidur® B5 (767)

Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.
 


Rapidur® M1* (769)

Rapidur® M1* (769)

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

Ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających ­jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.


Rapidur® M5 (747)

Rapidur® M5 (747)

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów

Ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do ekono­micznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. 


RH 646

RH 646

Żywica poliestrowa

Dwuskładnikowa,  płynna żywica poliestrowa do trwałego wypełniania rys i pęknięć w jastrychach oraz do wytworzenia zaprawy żywicznej do niewielkich napraw. 


SoproDur® HF-L (513)

SoproDur® HF-L (513)

Epoksydowy lakier do betonu - wysokowytrzymały

Dwuskładnikowa powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej do podłoży cementowych takich jak jastrychy lub powierzchnie betonowe, jak również do bezpośrednio użytkowanych powierzchni wykonanych ­samopoziomującą szpachlą wysokowytrzymałą SoproDur® HF-S.