Sopro Bauchemie GmbH

Rapidur® B5 (767)

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
Rapidur® B5 (767)

Rapidur® B5 (767)

Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

szybkowiążca CT-F55-F9 Wysoka hydrofobowość
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.
 
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na budowie.
 
  • Klasyfikacja CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
  • Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; kamienia naturalnego: po ok. 5 dniach; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PCV itp. oraz okładzin drewnianych i parkietu przy wilgotności ≤ 2,0 % wag. (nieogrzewane) lub wilgotności ≤ 1,8 % wag. (ogrzewane)
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Czas użycia: ok. 2 h
  • Możliwość wchodzenia: po 6-10 h
  • Przystosowany do podłóg ogrzewanych
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 

Certyfikaty:
Uniwersytet Techniczny TUM, Monachium:

- Klasyfikacja CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
- Wilgotność po 3 dniach ≤ 2 % wag.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa:

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5370/2015


 

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg
 
1 Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1 : 5 tj. 25 kg Rapidur® B5 : 125 kg kruszywa o uziarnieniu 0-8 mm : 10 l wody.

ok. 2,8 - 3,5 kg/m² na 1 cm grub. warstwy
ok. 11,2 kg/m² przy jastrychu grub. 4 cm;
ok. 280 - 350 kg/m3

Pliki PDF do pobrania

Obiekty referencyjne

Wrocławski Park Wodny Hotel Metro  Boguszyn
Wrocławski Park Wodny
Hotel Metro Boguszyn