Sopro Bauchemie GmbH

Rapidur® B5 (767)

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
Rapidur® B5 (767)

Rapidur® B5 (767)

Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

szybkowiążca CT-F55-F9 Wysoka hydrofobowość
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.
 
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na budowie.
 
  • Klasyfikacja CT-C30-F6 zg. z normą PN-EN 13813 po 24 godzinach, CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 5 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
  • Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; kamienia naturalnego: po ok. 5 dniach; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PCV itp. oraz okładzin drewnianych i parkietu przy wilgotności ≤ 2,0 % wag. (nieogrzewane) lub wilgotności ≤ 1,8 % wag. (ogrzewane)
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Czas użycia: ok. 2 h
  • Możliwość wchodzenia: po 6-10 h
  • Przystosowany do podłóg ogrzewanych
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 

Certyfikaty:
Uniwersytet Techniczny TUM, Monachium:

- Klasyfikacja CT-C30-F6 zg. z normą PN-EN 13813 po 24 h, CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 5 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
- Wilgotność po 3 dniach ≤ 2 % wag.1

 

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg
 
1 Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1 : 5 tj. 25 kg Rapidur® B5 : 125 kg kruszywa o uziarnieniu 0-8 mm, zgodnie z normą DIN EN 12620, współczynnik w/c 0,31.

ok. 3,5 kg/m² na 1 cm grub. warstwy
ok. 11,2 kg/m² przy jastrychu grub. 4 cm;
ok. 280 kg/m3

Pliki PDF do pobrania

Karta Techniczna (691.32 kB)


Deklaracja Zgodności (145.68 kB)

Aprobata Techniczna (571.84 kB)
ITB

Obiekty referencyjne

Wrocławski Park Wodny Hotel Metro  Boguszyn
Wrocławski Park Wodny
Hotel Metro Boguszyn