Sopro Bauchemie GmbH

ZR Turbo XXL

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
ZR Turbo XXL

ZR Turbo XXL

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K

Jakość potwierdzona badaniami Wysokokrystaliczne wiązanie wody Technologia MicroGum Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania. szybkowiążca

Cementowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, elastyczna i bardzo wydajna reaktywna zaprawa uszczelniająca. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów 

Cementowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca, elastyczna i bardzo wydajna reaktywna zaprawa uszczelniająca. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów (w oparciu o normę DIN 18195 część 4,5 i 6 oraz niemieckie wytyczne „Projektowanie i wykonanie uszczelnień elementów budowlanych, mających kontakt z gruntem, z zastosowaniem elastycznych zapraw uszczelniających”), na stare uszczelnienia bitumiczne, jako poziome uszczelnienie płyt fundamentowych, jako uszczelnienie zabezpieczające przed parciem negatywnym, do klejenia płyt izolacyjnych i ochronnych, do naprawy elementów budowlanych, jako uszczelnienie cokołów i uszczelnienie poziome, do klejenia i uszczelniania doświetlaczy piwnicznych, do zbiorników wody użytkowej do 10 m głębokości, do fontann, do kwietników betonowych oraz w ogrodach i obiektach architektury krajobrazu.

Optymalna stabilność przy łatwej obróbce.

Bardzo wysoka elastyczność dzięki technologii MicroGum®. Bardzo niskie zużycie, bardzo dobre właściwości i parametry robocze również w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na wiele rodzajów podłoży, również bez gruntowania. 

 • Cementowa, reaktywna zaprawa uszczelniająca 
 • Bardzo wydajna
 • Niezawodne, szybkie schnięcie
 • Wysokoelastyczna, nie zawiera bitumów   
 • Już po ok. 6 godzinach odporna na działanie wody pod ciśnieniem 2,5 bar
 • Już po ok. 3 godzinach odporna na deszcz
 • Już po ok. 6 godzinach mostkuje rysy
 • Możliwość zasypania wykopu już ok. 6 godzinach
 • Również do stosowania na zimnych i lekko wilgotnych podłożach
 • Paroprzepuszczalna
 • Optyczna kontrola stanu wyschnięcia dzięki zmianie kolorystyki
 • Do nakładania wałkiem, szpachelką, pędzlem i metodą natryskową 
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Na ściany i podłogi
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII   

 

Ok. 1,2 kg/m2  na 1 mm suchej warstwy  

Pliki PDF do pobrania

Karta Techniczna (849.40 kB)

Karta Charakterystyki (CLP) (92.75 kB)
komponent A

Karta Charakterystyki (CLP) (64.22 kB)
komponent B