Sopro Bauchemie GmbH

Racofix® WSM 680

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
Racofix® WSM 680

Racofix® WSM 680

Zaprawa wodoszczelna

Cementowa, błyskawicznie wiążąca zaprawa do tamowania przecieków wody np. w piwnicach, szybach, studzienkach oraz do zastosowania w przypadku awarii rur. Skuteczna przy usuwaniu przecieków wody pod ciśnieniem. Po wymieszaniu Sopro Racofix® z wodą uzyskuje się plastyczną, tiksotropową, łatwo urabialną zaprawę do tamowania przecieków wody.

Cementowa, błyskawicznie wiążąca zaprawa do tamowania przecieków wody np. w piwnicach, szybach, studzienkach oraz do zastosowania w przypadku awarii rur. Skuteczna przy usuwaniu przecieków wody pod ciśnieniem. Po wymieszaniu Sopro Racofix® z wodą uzyskuje się plastyczną, tiksotropową, łatwo urabialną zaprawę do tamowania przecieków wody. Szczególnie do wypełniania nawierconych otworów po zakończeniu prac związanych z wykonaniem izolacji poziomej z zastosowaniem środka hydrofobizującego Sopro VK 690.
 
  • Już po kilku sekundach uszczelnia przecieki wody
  • Utwardzanie w ciągu 90 sekund
  • O wysokiej wodoszczelności
  • Nie zawiera chlorków
  • Nie zawiera składników wywołujących korozję
  • Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 
 
 
Dostawa: Palety 225 kg 
Wiadro 5 kg

1,8 kg na 1 l pustki do wypełnienia

Pliki PDF do pobrania