Sopro Bauchemie GmbH

KA 655

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
KA 655

KA 655

Asfalt na zimno

System renowacji studzienek Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania.

Jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, reaktywny asfalt, do stosowania na zimno. Do szybkich i trwałych napraw nawierzchni po uszkodzeniach mechanicznych lub powstałych w wyniku działania mrozu.

Jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, reaktywny asfalt, do stosowania na zimno. Do szybkich i trwałych napraw nawierzchni po uszkodzeniach mechanicznych lub powstałych w wyniku działania mrozu. Do napraw uszkodzeń w nawierzchniach dróg, do napraw włazów/studzienek drogowych, uszkodzeń w chłodniach, nawierzchni parkingów i posadzek przemysłowych z betonu lub asfaltu. O wysokiej wytrzymałości, również przy wysokiej temperaturze. Odporny na oddziaływanie mrozu i deszczu.
 
  • Już po 30 minutach możliwość obciążania
  • Wysoka wytrzymałość
  • Grubość: od 1-5 cm w jednej warstwie
  • Możliwość obciążenia ruchem kołowym: natychmiast po mechanicznym zagęszczeniu
 
 
 
 
Dostawa: Palety 600 kg 
Wiadro 25 kg

ok. 23 kg/m2 na cm grubości warstwy

Pliki PDF do pobrania