Sopro Bauchemie GmbH

KM 743

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
KM 743

KM 743

Szybkowiążąca zaprawa montażowa

System renowacji studzienek Wysokokrystaliczne wiązanie wody

Cementowa, stabilna, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu zaprawa do szybkich napraw i montażu w pracach budowlanych. Bardzo szybko osiąga przyrost wytrzymałości i wysoką wczesną wytrzymałość.

Cementowa, stabilna, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu zaprawa do szybkich napraw i montażu w pracach budowlanych. Bardzo szybko osiąga przyrost wytrzymałości i wysoką wczesną wytrzymałość. Do budowania kanałów ściekowych, osadzania, regulacji i montowania ram włazów, do osadzania elementów budowy kanałów (klinkierowych), do wypełniania szczelin fugowych oraz do szybkiego wytworzenia trwałych, podlegających wysokim obciążeniom łączeń w konstrukcjach betonowych, nowych i renowacjach. Do szybkiej reprofilacji dźwigarów, wsporników i balustrad balkonowych.
 
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Bardzo szybki przyrost wytrzymałości
  • Wysoka mechaniczna wytrzymałość na ściskanie i zginanie
  • Odporna na siarczany
  • O zredukowanym skurczu
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 15 minutach; zakończenie po ok. 20 minutach
  • Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 
 
Dostawa: Palety 1.000 kg 
Worek 25 kg

ok. 1,9 kg suchej zaprawy na każdy dm3 świeżej zaprawy

Pliki PDF do pobrania