Sopro Bauchemie GmbH

VMS 744

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
VMS 744

VMS 744

Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek

System renowacji studzienek Wysokokrystaliczne wiązanie wody

Cementowa, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wczesnej wytrzymałości. Głębokość wypełnienia do 15 cm.

Cementowa, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wczesnej wytrzymałości. Głębokość wypełnienia do 15 cm. Do osadzania ram włazów i elementów studzienek, do mocowania słupków oznakowania drogowego, słupków i słupów betonowych oraz wielu innych zastosowań z wykorzystaniem podlewek w nowych konstrukcjach betonowych i renowacjach. Na posadzki przemysłowe i powierzchnie obciążone ruchem kołowym, które w krótkim czasie powinny być udostępnione do ruchu.
 
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Bardzo szybki przyrost wytrzymałości
  • Uziarnienie 0-2,5 mm
  • Głębokość wypełnienia: do 15 cm; od 5 cm można zmieszać ze żwirem o uziarnieniu 2/8
  • O zredukowanym skurczu
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 15 minutach; zakończenie po ok. 30 minutach
  • Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 
 
 
Dostawa: Palety 1.000 kg 
Worek 25 kg

ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dm3 świeżej zaprawy

Pliki PDF do pobrania