Sopro Bauchemie GmbH

VM 12

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
VM 12

VM 12

Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm

Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek o bardzo wysokiej płynności i wysokiej wytrzymałości, do warstw o grubości do 12 cm.

Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek o bardzo wysokiej płynności i wysokiej wytrzymałości, do warstw o grubości do 12 cm. Do wysokowytrzymałościowego kotwienia przez zalewanie w fundamentach maszyn, śrub kotwiących, kotew, łożysk mostowych itp. Do łączenia prefabrykatów betonowych, kotwienia stali zbrojeniowej oraz wypełniania sztywnych łączeń w murach.

  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Uziarnienie 0-5 mm
  • Głębokość wypełnienia 2-12 cm
  • O zredukowanym skurczu
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 11 godzinach; zakończenie po ok. 12 godzinach
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Opakowanie: Palety 1000 kg

Worek 25 kg

   

ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dmświeżej zaprawy 

Pliki PDF do pobrania