Sopro Bauchemie GmbH

VM 4

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
VM 4

VM 4

Zaprawa montażowa do podlewek 1-4 cm

Wysokokrystaliczne wiązanie wody znak CE

Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek o wysokiej płynności i wysokiej wytrzymałości, do warstw o grubości do 4 cm. Do napraw słupów i dźwigarów  żelbetowych, sprężonych dźwigarów mostowych oraz płyt, stropów i nawierzchni (np. posadzek przemysłowych). Do wypełnienia szczelin konstrukcyjnych w elementach betonowych.    

Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek o wysokiej płynności i wysokiej wytrzymałości, do warstw o grubości do 4 cm. Do napraw słupów i dźwigarów  żelbetowych, sprężonych dźwigarów mostowych oraz płyt, stropów i nawierzchni (np. posadzek przemysłowych). Do wypełnienia szczelin konstrukcyjnych w elementach betonowych.    

  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Uziarnienie 0-2,5 mm
  • Głębokość wypełnienia 1-4 cm
  • O zredukowanym skurczu
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 5 godzinach; zakończenie po ok. 5,5 godzinach
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Opakowanie: Palety 1000 kg

Worek 25 kg

ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dmświeżej zaprawy 

Pliki PDF do pobrania