Sopro Bauchemie GmbH

TKM 887

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
TKM 887

TKM 887

Zaprawa trasowo-wapienna

minimalne pylenie Oryginalny tras reński znak CE Łatwe otwieranie

Zaprawa trasowo-wapienna jest fabrycznie zmieszaną, suchą zaprawą, gotową do użytku po zmieszaniu z wodą. Hydraulicznie utwardzalna, składa się z trasu oraz specjalnie dobranych marmurowych piasków o różnym uziarnieniu (standardowo do 2 mm).

Zaprawa trasowo-wapienna jest fabrycznie zmieszaną, suchą zaprawą, gotową do użytku po zmieszaniu z wodą. Hydraulicznie utwardzalna, składa się z trasu oraz specjalnie dobranych marmurowych piasków o różnym uziarnieniu (standardowo do 2 mm). Stosowana jako tynk, zaprawa murarska i fugowa. Zaprawa trasowo-wapienna Sopro nie zawiera substancji szkodliwych, posiada wysoką paroprzepuszczalność, dzięki czemu działa stabilizująco na temperaturę i wilgotność. Jest plastyczna i łatwa w obróbce. Opracowana do prac renowacyjnych, dostosowana do właściwości oryginalnych, starych zapraw. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na zarysowania i rysy skurczowe. Można ją stosować na podłożach krytycznych, np. z widocznymi, stabilnymi rysami skurczowymi. Do uzupełniania ubytków lub odtwarzania grubych warstw tynku. Zawartość trasu zmniejsza powstawanie porów kapilarnych, wiąże wapno, czym zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów na powierzchni powłoki i tynku wierzchniego. Możliwość przygotowania w kolorze oraz z różnymi frakcjami kruszyw wg potrzeb.
 
 • Zaprawa tynkarska zgodna z normą PN-EN 998-1
 • Zaprawa murarska zgodna z normą PN-EN 998-2
 • Zawiera kruszywo marmurowe
 • Hydraulicznie wiążąca sucha zaprawa
 • Do obróbki ręcznej i maszynowej
 • Zwłaszcza do renowacji starych budynków
 • Wyjątkowo elastyczna
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 
Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Pliki PDF do pobrania

Obiekty referencyjne

Hotel - Zamek Ryn Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina Gdańsk Hotel - Zamek Ryn Pałac Cukrowników, Warszawa Lofty „U Scheiblera” w Łodzi Pałac Cukrowników Warszawa Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina Gdańsk
Hotel - Zamek Ryn
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina Gdańsk
Hotel - Zamek Ryn
Pałac Cukrowników, Warszawa
Lofty „U Scheiblera” w Łodzi
Pałac Cukrowników Warszawa
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina Gdańsk