Sopro Bauchemie GmbH

Silikony

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
DA 049

DA 049

Fuga akrylowa

Akrylowy materiał uszczelniający do elastycznego wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych miedzy chłonnymi materiałami budowlanymi, jak beton, mur, tynk, drewno , materiały ceramiczne itp.   


GM 026

GM 026

Preparat do wygładzania fug silikonowych

Środek wygładzający do czystego i łatwego wygładzania produktów silikonowych Sopro.


MarmorSilicon

MarmorSilicon

Silikon do kamieni naturalnych

Neutralnie sieciujący silikonowy materiał uszczelniający do elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych w okładzinach z kamienia naturalnego, płyt betonowych i w połączeniu z metalem.


PER 567

PER 567

Sznur dylatacyjny do fug silikonowych

Sznur z pianki polietylenowej, o okrągłym przekroju, do wypełniania przestrzeni pod fugę silikonową.


PPU 683

PPU 683

Podkład do fugi poliuretanowej Sopro PUD 682

Podkład zwiększający przyczepność fugi dylatacyjnej poliuretanowej Sopro PUD 682 do podłoża


PUD

PUD

Fuga dylatacyjna poliuretanowa

Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, szybkowiążąca fuga poliuretanowa do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i łączących.


Sopro P 4050 (021), Sopro UW 025

Sopro P 4050 (021), Sopro UW 025

Podkłady do fug silikonowych

Podkład zwiększający przyczepność fug silikonowych Sopro do krawędzi różnego rodzaju okładzin. 


Sopro Silikon

Sopro Silikon

Silikon sanitarny

Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach.


Sopro Silikon (w elastycznym pojemniku)

Sopro Silikon (w elastycznym pojemniku)

Silikon sanitarny

Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach.


SoproDur HF-D 817

SoproDur HF-D 817

Fuga dylatacyjna – wysokowytrzymała

Elastyczny, odporny na oddziaływanie chemikaliów środek do uszczelniania wysoko obciążonych mechanicznie i chemicznie szczelin posadzkowych oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego żywienia i na dziedzińcach.


SPM 022

SPM 022

Podkład do fug silikonowych na podłoża metalowe

Podkład do obróbki krawędzi szczelin spoinowych podłoży metalowych (np. stal nierdzewna, miedź itp.) przed zastosowaniem fug silikonowych. Nadaje się również do marmuru, płyt z kamienia naturalnego i betonu.