Sopro Bauchemie GmbH

Szpachle

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
AMT 468

AMT 468

Szpachla wyrównawcza z trasem

Stabilna, szybkowiążąca, cementowa, szara zaprawa szpachlowa do wygładzania i napraw powierzchni ścian i podłóg z betonu, tynku, murów, jastrychów.


BS 467

BS 467

Szpachla do betonu

Stabilna, cementowa, drobnoziarnista, szara, szybkowiążąca masa szpachlowa do wygładzania, naprawiania i nakładania powłok na powierzchnie podłóg, ścian i sufitów z betonu, betonu elewacyjnego i prefabrykatów betonowych. Do zamykania drobnych rys, porów i jam skurczowych na powierzchniach betonowych.


GH 564

GH 564

Żywica lana

Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, płynna żywica akrylowa do trwałego wypełniania rys i pęknięć w jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie.


RAM 3

RAM 3

Szpachla wyrównawcza i renowacyjna

Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wygładzania, modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg. 


RAP 2

RAP 2

Tynk wyrównawczy i renowacyjny

Szybkowiążąca, cementowa zaprawa tynkarska zgodna z klasyfikacją CS IV wg normy PN-EN 998-1 do tynkowania, wygładzania i napraw powierzchni ścian. 


Rapidur<sup>&reg;</sup> FE

Rapidur® FE

Jastrych płynny

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813. 


RS 462

RS 462

Szpachla do napraw

Szybkowiążąca, cementowa szara masa szpachlowa do wypełniania, wyrównywania i naprawiania powierzchni betonu, tynku, muru, jastrychów. 


Sopro VS 582

Sopro VS 582

Uniwersalna szpachla szybkowiążąca

Samopoziomująca lub stabilna czyli dwie metody stosowania w 1 recepturze, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, elastyczna, cementowa masa szpachlowa do równoczesnego wyrównywania powierzchni i kształtowania spadków.


Soprodur® 900

Soprodur® 900

900

Jednoskładnikowy, wiążący hydraulicznie mikrocement ze specjalnymi ­dodatkami do wypełnienia pustych przestrzeni pod płytkami ­ceramicznymi