Sopro Bauchemie GmbH

Rapidur® FE

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
Rapidur<sup>&reg;</sup> FE

Rapidur® FE

Jastrych płynny

Technologia Mikrodur Wysokokrystaliczne wiązanie wody EMICODE zgodnie z GEV: EC 1<sup>Plus</sup> bardzo niska emisja<sup>Plus</sup> znak CE

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813. 

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813. Nadaje się do jastrychów ogrzewanych, zespolonych oraz jastrychów na warstwie oddzielającej i warstwie izolacji termicznej. Do układania wszelkiego rodzaju podłogowych materiałów okładzinowych, jak płyty i płytki ceramiczne i z kamienia naturalnego, wykładziny dywanowe i elastyczne. Również jako bezpośrednio użytkowane powierzchnie np. w pomieszczeniach gospodarczych. Możliwość uzyskania dekoracyjnej faktury po szlifowaniu. Bardzo dobre właściwości robocze i wytrzymałościowe dzięki technologii Mikrodur®. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do pilnych realizacji.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.    

 • Możliwość układania okładzin ceramicznych: już po ok. 24 godzinach
 • Na posadzki, w pomieszczeniach
 • Samopoziomujący
 • Bardzo dobre właściwości robocze, dobra rozpływność
 • Równa powierzchnia, optymalna pod płyty wielkoformatowe
 • Doskonały do renowacji i modernizacji
 • Grubość warstwy dla jastrychu zespolonego: 20-70 mm
 • Grubość warstwy dla jastrychu na warstwie oddzielającej: 35-70 mm
 • Grubość warstwy dla jastrychu na warstwie izolacyjnej: 35*-70 mm
 • Dla różnych cienkowarstwowych systemów grzewczych
 • Czas użycia: 60-90 minut
 • Możliwość chodzenia: po ok. 3 godzinach
 • Wysoka hydrofobowość, ograniczona możliwość wchłaniania wilgoci z powietrza
 • Nadaje się na podłogi ogrzewane
 • Również do nanoszenia pompą, efektywne wykorzystanie w dużych obiektach budowlanych     
 • Uziarnienie: 0-4 mm
 • Odpowiednia taśma izolacji brzegowej Sopro ERS 961 

EMICODE wg GEV: EC1PLUS  bardzo niski poziom emisji PLUS    

19-20 kg/m2  na 1 cm grubości warstwy                                      

1.900-2.000 kg/m2  gotowego jastrychu 

Pliki PDF do pobrania