Sopro Bauchemie GmbH

SoproDur® HF 264

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
SoproDur<sup>&reg;</sup> HF 264

SoproDur® HF 264

Wielofunkcyjna zaprawa klejowa – wysokowytrzymała

C2 EF zgodny z normą PN-EN 12 004 Wysokokrystaliczne wiązanie wody Technologia Mikrodur po 3h klasyfikacja C2 znak CE szybkowiążca

Wielofunkcyjna, bardzo szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możliwości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych, gresu, płyt z betonu i niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających się płyt z konglomeratów.

Wielofunkcyjna, bardzo szybkowiążąca, elastyczna, z dodatkiem tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa o możliwości wczesnego obciążania. Do mocowania i układania płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych, gresu, płyt z betonu i niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego oraz łatwo wypaczających się płyt z konglomeratów. Nadaje się na uszczelnienia zespolone oraz na podłogi ogrzewane, tarasy i balkony. Dla właściwego ułożenia wielkoformatowych płyt z gresu do 0,5 m2 na jastrychach anhydrytowych metodą cienkowarstwową, powierzchnię jastrychu należy zagruntować nierozcieńczonym gruntem Sopro GD 749, w przypadku płyt o większych wymiarach gruntem Sopro EPG 522 z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511. Zaprawa w konsystencji półpłynnej zapewnia wysokie bezpieczeństwo stosowania dzięki pełnemu wypełnieniu przestrzeni podpłytowej i bardzo wysokiej przyczepności.
 
 • Klasyfikacja C2 EF wg normy PN-EN 12004
 • Na posadzki o wysokim obciążeniu, do prac terminowych, na podłogi ogrzewane, na istniejące okładziny metodą „płytka na płytkę”
 • Wielofunkcyjna:
  – zaprawa półpłynna
  – zaprawa średniowarstwowa do 20 mm
 • C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm²
 • E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
 • F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm² po 6 godzinach
 • Już po 3 godzinach osiąga wytrzymałość na zrywanie ≥ 1 N/mm²
 • Czas użycia: ok. 50 minut
 • Możliwość chodzenia/fugowania: po ok. 2 godzinach
 • Możliwość pełnego obciążenia: po ok. 5 godzinach
 • Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy