Sopro Bauchemie GmbH

FF 451

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
FF 451

FF 451

Zaprawa klejowa szybkowiążąca

EMICODE według GEV: EC1<sup>Plus</sup> R bardzo niski poziom emisji<sup>Plus</sup> szybkowiążca C1 FT znak CE

Szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania ściennych oraz podłogowych okładzin ceramicznych i kamiennych. 


Szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania ściennych oraz podłogowych okładzin ceramicznych i kamiennych. 

Przeznaczona do stosowania m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych, ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. 
  • Klasyfikacja C1 FT wg normy PN-EN 12004
  • C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm²
  • F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm² po 6 godzinach
  • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Możliwość chodzenia i fugowania już po ok. 3 godzinach
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
Licencja: 
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS
Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg
mm
cm
cm
mm
mm

Obiekty referencyjne

Hotel Grand Tiffi Iława
Hotel Grand Tiffi Iława