Sopro Bauchemie GmbH

MEG 667

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
MEG 667

MEG 667

Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa klejowa szybkowiążąca S2 na ściany i podłogi

Wysokokrystaliczne wiązanie wody Technologia Mikrodur znak CE Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania. płyty wielkoformatowe Klej S2

Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, wysokoelastyczna, stabilna na ścianach, cementowa zaprawa klejowa o klasyfikacji C2 FT S2 zgodnie z normą PN-EN 12004. Do mocowania i układania płyt kamionkowych, gresu, betonowych i kamiennych. Do stosowania na świeżych podłożach betonowych, świeżych, nieogrzewanych jastrychach cementowych (pod płytki i płyty ≤ 60 x 60 cm)1 oraz na podłogach ogrzewanych dzięki strukturze redukującej naprężenia. 

Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, wysokoelastyczna, stabilna na ścianach, cementowa zaprawa klejowa o klasyfikacji C2 FT S2 zgodnie z normą PN-EN 12004. Do mocowania i układania płyt kamionkowych, gresu, betonowych i kamiennych. Do stosowania na świeżych podłożach betonowych, świeżych, nieogrzewanych jastrychach cementowych (pod płytki i płyty ≤ 60 x 60 cm)1 oraz na podłogach ogrzewanych dzięki strukturze redukującej naprężenia. Szczególnie nadaje się do użycia w obszarach zewnętrznych np. na balkonach i tarasach oraz w przypadku podwyższonych wymagań dotyczących elastyczności systemu zapraw. Do basenów kąpielowych, schodów i elewacji. Bardzo wysoka odporność na zmydlanie oraz wysoka elastyczność dzięki zawartości nieredyspergowalnych płynnych polimerów. Wysoka i trwała odporność na mróz dzięki wysokokrystalicznemu wiązaniu wody.

  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Na ściany i podłogi
  • C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2
  • F: wczesna przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
  • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
  • S2: ugięcie ≥ 5 mm
  • Możliwość chodzenia / fugowania: po ok. 3 godzinach
  • Spełnia wymagania jakości dla zapraw klejowych zgodnie z wytycznymi „Okładziny ceramiczne na elewacje” SPV (szwajcarskiego Stowarzyszenia Producentów Płytek)
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

     Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu

Dostawa: podwójne opakowanie 32 kg, składające się z:

worka 25 kg i kanistra 7 kg  


mm
cm
cm
mm
mm

Pliki PDF do pobrania

Karta Techniczna (960.47 kB)

Karta Charakterystyki (CLP) (92.19 kB)
składnik A

Karta Charakterystyki (CLP) (116.66 kB)
składnik B