Sopro Bauchemie GmbH

EMICODE

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.

EMICODE

Odpowiedzialny producent na pierwszym miejscu stawia nie tylko najwyższą jakość wytwarzanych przez siebie produktów, ale dba o przyszłych użytkowników.

To szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku chemii budowlanej, która musi gwarantować, że w trakcie nawet intensywnej eksploatacji, do pomieszczeń nie przedostają się żadne substancje szkodliwe, zagrażające samopoczuciu i zdrowiu użytkowników. W trosce o najwyższy stopień bezpieczeństwa, produkty Sopro poddawane są dobrowolnemu procesowi badającemu EMICODE, u którego podstaw leżą najbardziej rygorystyczne i jasno zdefiniowane przez przez GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) kryteria klasyfikacyjne, zaliczające produkty do stuprocentowo bezpiecznych i nieszkodliwych.

Produkty wyróżnione oznakowaniem EMICODE EC1 i  EC1 Plus nie mogą zawierać rozpuszczalników, być oznaczone jako toksyczne oraz powinny mieć ważną i kompletną kartę charakterystyki. Ponadto muszą zostać zbadane pod kątem wartości emisji związków rakotwórczych i poziomu emisji wszystkich lotnych związków organicznych. Pozytywne wyniki testów oznaczają,  że produkt nie wydziela toksycznych związków do otoczenia, a tym samym jest wyjątkowo bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników.

Produkty Sopro z oznaczeniem EMICODE