Sopro Bauchemie GmbH

Zrównoważone budownictwo

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.

Budować przyszłość, budować odpowiedzialnie. Filozofia zrównoważonego budownictwa Sopro

W budynkach spędzamy około 80% naszego życia. Odpowiednie środowisko wewnętrzne i komfort użytkowania mieszkań i biur ma więc duży wpływ na jakość naszego życia. Czasy, kiedy traktowane było tylko jako bryły, odeszły w zapomnienie. Dziś w każdym nowym obiekcie widzimy element aktywnie wpływający na nasze codzienne otoczenie. Realizując tę wizję, wcielamy w życie postulaty zrównoważonego budownictwa. Ideę traktujemy wielowymiarowo – kompleksowe podejście do tematu wynika bowiem z wielu aspektów, wśród których wyróżniamy m.in. czynniki środowiskowe, społeczno-kulturowe, technologiczne oraz ekonomiczne.

Poprawa istniejących oraz kształtowanie nowych, korzystnych warunków zamieszkania i pracy, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań łączących korzystne efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort profesjonalnych wykonawców – to działania, które leżą u podstaw filozofii zrównoważonego budownictwa Sopro. Najwyższa jakość oraz trwałość naszych rozwiązań materiałowych pomaga tworzyć miejsca przyjazne dla środowiska, a jednocześnie komfortowe dla jego użytkowników. Słowa te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Produkty Sopro wykorzystano m.in. do budowy pierwszego w Polsce wielorodzinnego budynku pasywnego – kompleksu Łyna Park w Olsztynie.

Wyrazem dbałości Sopro o rozwój ekologicznych i bezpiecznych rozwiązań są ponadto liczne atesty i certyfikacje niezależnych instytucji badawczych, takich jak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jakość produktów zorientowana jest przy tym na wysokie wymagania korzystających z nich architektów i wykonawców. Oznacza to nie tylko wygodne i proste użycie, ale też wysoki stopień bezpieczeństwa, obliczoną na lata trwałość oraz zgodność z wszelkimi normami technicznymi, przepisami BHP i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, pomagamy profesjonalistom budować przyszłość. Budować przyszłość oznacza budować odpowiedzialnie – z poszanowaniem o komfort oraz bezpieczeństwo kolejnych pokoleń.