Sopro Bauchemie GmbH

Produkty Sopro dla DGNB

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.

Produkty Sopro dla DGNB

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego DGNB to wielokryterialny system stanowiący kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju.

Ocena budynków odbywa się w sześciu obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu.

Klasyfikacja następuje na poziomy jakości według kryterium DGNB "ENV1.2 Ryzyka dla lokalnego środkowiska" (stan na 31.07.2013). Poziom jakości 4. stanowi najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień i oznacza, że dany produkt nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów. Dany produkt w zalezności od typu przyporządkowywany jest według matrcy (załacznik 1. w/w kryterium DGNB)  do odpowiedniej kategorii.

Poznaj produkty Sopro, które spełniają wymagania systemu certyfikacji DGNB