Sopro Bauchemie GmbH

VOC (LZO)

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.

Lotne Związki Organiczne

Lotne związki organiczne (LZO z ang. VOC Volatile Organic Compound ) to duża grupa substancji organicznych, zawierających atomy tlenuwodorufluoruchlorusiarkiazotubromu,  które jeśli znajdą się w powietrzu, powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.  Uaktywniają się zwłaszcza jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych, stąd w wielu krajach świata, kładzie się rygorystyczny nacisk na normy ograniczające emisję LZO do środowiska, poprzez szczegółowe określenie dopuszczalnej zawartości LZO w produktach oraz zaostrzenie standardów emisyjnych podczas ich prac produkcyjnych.

W trosce o środowisko i zdrowie użytkowników dbamy, bo produkty Sopro zachowywały jak najniższą wartość maksymalną LZO, odbiegającą nawet od dolnej granicy dopuszczalnego poziomu LZO, przewidzianego w ustawie o ochronie środowiska. 

Wykaz zawartości  LZO w produktach Sopro