Sopro Bauchemie GmbH

Zarządzanie jakością

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.
Jednolita jakość - w skali krajowej i międzynarodowej

 

 

Zarządzanie jakością jest głęboko zakorzenione w filozofii przedsiębiorczości Sopro Polska Sp. z o.o. Ma charakter dynamiczny, a nie statyczny. Nie ogranicza się do pojedynczych lokalizacji lub ograniczonych czasowo procesów. Wręcz przeciwnie, jego celem jest uzyskanie jednolitego standardu jakościowego w całym przedsiębiorstwie, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych. Obecnie i w przyszłości.


Dla osiągnięcia wytyczonego celu konieczne jest uwzględnienie wszystkich procesów i działań oraz pozyskanie do jego realizacji ogółu pracowników. Niezbędna jest również ciągła kontrola i weryfikacja własnego sposobu myślenia i postępowania oraz nieustanna optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie. Dynamiczny charakter naszego zarządzania jakością obrazuje cykl PDCA (z ang. plan - do - check - act), stojący u jego podstaw.


Po podpisaniu deklaracji zobowiązania się stron do certyfikacji grupowej między Sopro Bauchemie GmbH (Niemcy), Sopro Bauchemie GmbH (Austria) oraz Sopro Polska Sp. z o. o ustalono wspólny proces certyfikacji dla wyżej wymienionych spółek. W rezultacie, od marca 2006 roku Sopro Polska Sp. z o. o. posiada wdrożony i udokumentowny system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2000, a od 2009 roku zaktualizowany certyfikat EN ISO 9001:2008.

 

Certyfikat DNV dla Sopro Polska Sp. z o.o. (337 KB)

     

 

               

         

               

   

Każdy klient może mieć pewność, że produkty Sopro odpowiadają najnowszemu stanowi wiedzy oraz że są perfekcyjnie do siebie dopasowane, tworząc zintegrowane systemy. Przy tym spełniają oczywiście najwyższe wymagania odbiorców. Dowodami na to są nie tylko nieustanne wewnętrzne badania i kontrole jakościowe, lecz przede wszystkim certyfikaty oraz aprobaty techniczne niezależnych instytutów naukowych, jak stowarzyszenie „Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel”, „Technische Universität München” czy polski Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi wyrobów budowlanych, Sopro Polska Sp. z o.o. uzyskała certyfikat CE dla produkowanych przez swój zakład w Nowinach zapraw murarskich:

 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (116 kB)

 

  Świadectwa niezależnych instytutów potwierdzają m.in. klasyfikację naszych zapraw cienkowarstwowych zgodnie z normami europejskimi. Znak „Flexmörtel“ dokumentuje wysoką jakość elastycznych zapraw klejowych Sopro. Z kolei aprobata techniczna IBDiM stanowi gwarancję przydatności systemu Sopro Repadur do renowacji betonu. Takich przykładów można przytaczać wiele. Niezależne świadectwa stanowią dowody jakości produktów Sopro oraz potwierdzają wysoki komfort ich przetwarzania.
 


No.1 (400)


Wysoko elastycznej zaprawie klejowej Sopro No.1 przyznano przykładowo następujące świadectwa jakości niezależnych instytutów: 


SFV e.V. Großburgwedel:

Ogólne świadectwo kontrolne nadzoru budowlanego (abP) dla Sopro No.1 w zestawie z elastyczną powłoką uszczelniającą Sopro FDF oraz elastyczną powłoką uszczelniającą Sopro PU-FD.

Technische Universität München:
PN-EN 12004: C2 TEPN-EN 12002: S1
Ogólne świadectwo kontrolne nadzoru budowlanego (abP) dla Sopro No.1 w zestawie z: 
- elastyczną jednoskładnikową zaprawą uszczelniającą Sopro DSF 523,
- elastyczną dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą Sopro DSF 423.

 

 

 

Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych:
Spełnia wymogi dla elastycznych zapraw klejowych „Flexmörtel”

    Państwowy Zakład Higieny:
 - Atest higieniczny
 - Specjalne atesty higieniczne na budowę basenów i zbiorników wody pitnej
 - Specjalny atest higieniczny na budowę basenów.

 Elektro-Physik Aachen G.m.b.H.:
 W przypadku pożaru nie budzący zastrzeżeń pod kątem gazotoksykologicznym dymu.