Sopro Bauchemie GmbH

Sopro w Europie

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.


Sopro posiada swą jasno określoną strategię. Naszym celem jest zawsze wyprzedzać konkurencję co najmniej o krok i dzięki temu, w długim horyzoncie czasowym, pozostawać atrakcyjnym partnerem dla handlu, wykonawców i inwestorów. Realizacja takiej koncepcji dochodzenia do sukcesów wymaga między innymi zaangażowania międzynarodowego. Aktywna obecność w Europie umożliwia nam partycypowanie w rozwoju ważnych rynków starego kontynentu oraz umacnianie naszej pozycji na tych rynkach.
  
Już wkrótce po powołaniu przedsiębiorstwa do życia w Niemczech w 1985 roku rozpoczą się proces zdobywania przez markę Sopro kolejnych rynków europejskich. Odbywało się to poprzez tworzenie międzynarodowej sieci w skład której wchodzili miejscowi dystrybutorzy, jak również własne oddziały zagraniczne lub wykupione, miejscowe firmy przekształcone we własne oddziały, a dysponujące bazą produkcyjną na potrzeby lokalnego rynku. 
  
Obecnie w skład Grupy Sopro wchodzą, poza niemiecką centralą Sopro Bauchemie GmbH w Wiesbaden, następujące spółki: w Polsce - Sopro Polska Sp. z o.o., Warszawa, w Austrii - Sopro Bauchemie GmbH Austria, Asten i Feldbach, na Węgrzech -  Sopro Hungária Kft., Budakeszi/Budapest, w Czechach - w Holandii - Sopro Nederland BV, Nieuwegein, jak również w Szwajcarii - oddział Sopro Bauchemie GmbH  w Thun.

Oferowane są produkty do układania i spoinowania płytek ceramicznych i płyt z kamiena naturalnego włącznie z odpowiednimi preparatami do uszczelniania i przygotowywania podłoża, jak również cały szereg specjalistycznych produktów chemii budowlanej do innych zastosowań.
  
Zbyt produktów i systemów produktów Sopro następuje poprzez specjalistyczny handel hurtowy i budowlane sieci handlowe. Do realizacji tego zadania stoją do dyspozycji wysoko wykwalifikowani przedstawiciele handlowi operujący lokalnie w poszczegónych regionach wśród miejscowych odbiorców. Sprawne doradztwo techniczne udziela natomiast niezbędnej pomocy użytkownikom produktów Sopro w miejscu ich zastosowania oraz wdraża program szkoleń i seminariów dla wykonawców prac budowlanych. Olbrzymi nacisk kładziony przez Sopro na profesjonalizm i fachowość przy obsłudze sprzedażowej i posprzedażowej są podstawowym czynnikiem sukcesów marki Sopro.
  
Obecność Sopro na poszczególnych rynkach europejskich umożliwia firmie spełniać lokalne wymagania i elastycznie reagować na miejscowe potrzeby. Przy zastosowaniu lokalnych strategii rynkowych, bazując na długofalowej, stabilnej współpracy ze strategicznymi
partnerami, umacniana jest konsekwentnie pozycja marki na danym rynku.