Sopro Bauchemie GmbH

Często zadawane pytania

Sopro Polska Sp. z o.o. oferuje kompletny asortyment produktów do prac glazurniczych i budowlanych.

Często zadawane pytania

1.

 Czym różnią się zaprawy klejowe szybkowiążące od zwykłych i gdzie je stosujemy?

Klejowe zaprawy szybkowiążące są to zaprawy, w skład których wchodzą szybkosprawne cementy oraz dodatki wydatnie przyspieszające wiązanie wody zarobowej. Klejowe zaprawy szybkowiążące znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie oddanie do eksploatacji powierzchni wykonywanych przy pomocy okładzin lub w przypadkach, gdy mocujemy okładziny z konglomeratu (sztucznego kamienia). Zastosowanie szybkowiążącej zaprawy klejowej zmniejsza wydatnie ryzyko wnikania wody zarobowej w strukturę kamienia i pojawienia się deformacji konglomeratów. Szybkowiążące zaprawy klejowe Sopro to np.: Sopro FF 451, Sopro No.1  400, SoproDur HF 264, FKM Silver 600 oraz MEG 666.

2.

 Co to znaczy, że zaprawa klejowa jest elastyczna? Czy inne zaprawy w związku z tym są nieelastyczne?

Elastyczna zaprawa klejowa jest to zaprawa, która może kompensować ruchy pochodzące np. od obciążeń termicznych. Ponadto zaprawy elastyczne mają zwiększoną przyczepność do okładzin. Na rynku występuje wiele produktów, m.in. takie, które nie są zdolne do przenoszenia ruchów pochodzących od wpływów termicznych lub od „pracującego” podłoża. Zaprawy klejowe elastyczne mają dwa stopnie elastyczności – S1 (np. Sopro No.1) lub S2 (np. Sopro megaFlex S2 turbo )

3.

 Dlaczego fugi pękają?

Pękanie fug może być spowodowane wieloma czynnikami. Najczęściej spotykane przyczyny to : 
  a. brak dylatacji kompensujących (ruchy termiczne, brak dylatacji konstrukcyjnych)
  b. dodanie zbyt dużej ilości wody do mieszanej zaprawy fugowej lub też profilowanie zapraw fugowych na sucho
  c. fugowanie w zbyt wysokich temperaturach
  d. pęknięcie podłoża

4.

 Dlaczego fachowcy używają kielni ząbkowanej do rozprowadzania zaprawy klejowej?

Zastosowanie kielni ząbkowanej w tym przypadku daje wykonawcy pewność równomiernego rozłożenia zaprawy klejowej, co jest istotne ze względu na uzyskanie min. 65% pokrycia zaprawą klejową spodu okładziny i konieczność uzyskania odpowiedniej przyczepności (wymagania wynikające z norm).

5.

 Jaka powinna być maksymalna a jaka minimalna grubość kleju do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego i od czego to zależy?

Przy zastosowaniu zapraw klejowych cienkowarstwowych (np. Sopro FF 450) do okładzin ceramicznych, grubość zaprawy klejowej pod płytką wynosi 2 - 5 mm. Natomiast w przypadku zastosowania ich do kamienia naturalnego, grubość zaprawy klejowej uzależniona jest od tego, czy okładzina z kamienia jest kalibrowana, czy nie. Do okładzin kalibrowanych można użyć również zaprawy cienkowarstwowej 2 - 5 mm (np. Sopro No.1 (996)). W przypadku okładzin niekalibrowanych mamy do czynienia z niewielkimi różnicami grubości okładziny i wówczas stosujemy kleje średniowarstwowe (5 - 20 mm) – np. Sopro TR 414 (do kamieni naturalnych niewrażliwych na przebarwienia).

6.

 Kiedy należy używać gruntów i dlaczego?

Popularna nazwa „grunty” odnosi się do preparatów służących do odpowiedniego przygotowania podłoża do prowadzenia dalszych prac. Preparaty gruntujące należy stosować w każdej sytuacji, gdy podłoże tego wymaga. W przypadku podłoży silnie chłonnych (np.gazobeton, gips) należy stosować odpowiednie preparaty gruntujące, które zmniejszają ich chłonność oraz wiążą pozostałości pyłów (Sopro GD 749). Podłoża niechłonne (np. stare dobrze trzymające się wymalowania olejne) i drewniane (płyta wiórowa) należy zagruntować preparatem tworzącym warstwę kontaktową (Sopro HPS 673).

7.

 Dlaczego w narożach łazienek widziałem zastosowany silikon?

W przypadku naroży ściana – ściana, ściana – podłoga zalecane jest zastosowanie fug silikonowych w celu zapewnienia trwale elastycznego wykończenia naroża. Ze względu na charakter pracy w/w elementów konieczne jest zastosowanie materiału wypełniającego zdolnego do przeniesienia ruchów, jakie mają miejsce w narożach. Do ukladania okładzin ceramicznych zalecamy Sopro Silikon, do okładzin z kamienia naturalnego Marmor Silikon.

8.

 Czy silikon można używać jako fugę na całej powierzchni ściany z płytkami ceramicznymi?

Fuga silikonowa jest zalecana do zastosowań w miejscach, gdzie występują pewne ruchy, np. w narożach (ściana – ściana lub ściana – podłoga) lub w dylatacjach. W przypadku całej powierzchni ścian odpowiednią fugą jest np. perłowa zaprawa fugowa Sopro Saphir 5 lub DF 10.

9.

 Gdzie stosujemy silikon i dlaczego?

Silikon, a ściślej mówiąc fuga silikonowa znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe, elastyczne wypełnienie szczeliny fugowej, tzn. w narożach (przejścia ściana – ściana, ściana – podłoga), a także w miejscu dylatacji (zarówno konstrukcyjnych, jak i termicznych). Fugę silikonową stosujemy wszędzie tam, gdzie wymagana jest od materiału wypełniającego szczelinę fugową trwała elastyczność. Sopro oferuje trzy rodzaje silikonów: Sopro SanitarSilicon – np.do łazienek, Sopro H-FD 817 – np. do kuchni przemysłowych, Sopro MarmorSilicon – do kamieni naturalnych.

10.

 Dlaczego jedne produkty są lepsze od innych i czy cena świadczy o ich jakości? Jak je rozpoznać i dlaczego należy stosować  lepsze?

O jakości produktów decyduje wiele aspektów: tradycje firmy, odpowiednia kontrola jakości w procesie produkcyjnym, stosowanie dodatków chemicznych renomowanych firm, które kształtują parametry techniczne produktu, ale także mają znaczący wpływ na cenę produktu. Na rynku występuje duża liczba produktów skierowanych do odbiorcy indywidualnego. To klient decyduje, który produkt zakupi, jednak stosowanie produktów dobrej jakości owocuje długą bezawaryjną pracą danych powierzchni.

11.

 Jakich produktów należy używać do klejenia płytek oraz przygotowania podłoża w bardzo wilgotnych pomieszczeniach?

W przypadku prac w pomieszczeniach wilgotnych zalecamy zastosowanie systemu łazienkowego, tzn. do wyrównania podłoża szpachla konwencjonalna Sopro AMT 468, nanoszona na nierówne podłoże zagruntowane emulsją przyczepną Sopro HE 449(emulsję przyczepną rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1, szpachlę Sopro AMT 468 nanosić na mokre podłoże zagruntowane Sopro HE 449, metodą „mokre na mokre”). Następnie uszczelnienia Sopro: elastyczna powłoka uszczelniająca Sopro FDF 525 (stosować np. w łazienkach mieszkalnych; gotowe uszczelnienie wymaga zagruntowania podłoża preparatem gruntującym do podłoży chłonnych Sopro GD 749) lub w pomieszczeniach obciążonych intensywnym oddziaływaniem wilgoci (np. w publicznych prysznicach) zaprawa uszczelniająca elastyczna Sopro DSF 523. Jako uzupełnienie systemu uszczelnienia (w obu wymienionych przypadkach) taśmy Sopro DBF 638, narożniki wewnętrzne Sopro EDE 019, narożniki zewnętrzne Sopro EDE 018, uszczelki EDMW 081 lub EDMB 082. Jako zaprawę klejową zalecamy np. Sopro FBK 372 extra, Sopro FF 450 lub Sopro No. 1 (400). Do prac fugowych zalecamy fugę perłową Sopro DF 10 oraz fugę silikonową Sopro Silikon (w narożach).

12.

 Odpadają mi płytki na balkonie. Co robić?

Najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie istniejących okładzin i wykonanie prac zgodnie z technologią tarasową Sopro. W tym celu należy usunąć stare warstwy, następnie ukształtować odpowiednie spadki od 1,5 -2,0 % przy pomocy szpachli do napraw z trasemSopro AMT 468 (szpachla Sopro AMT 468 powinna być naniesiona na podłoże zagruntowane emulsją przyczepną do szpachli Sopro HE 449). Szpachlę Sopro AMT 468 należy nanosić na mokrą powierzchnię zagruntowaną Sopro HE 449 metodą „ świeże na świeże”. Po wykonaniu odpowiednich spadków należy przeprowadzić proces uszczelnienia powierzchni balkonu. W tym celu w narożach (ściana – płyta balkonu, płyta balkonu - obróbka blacharska) należy wkleić na elastycznej zaprawie uszczelniającej Sopro DSF 523 elementy uzupełniające system uszczelniający, czyli taśmy uszczelniające Sopro DBF 638, narożniki wewnętrzne Sopro EDE 019, zewnętrzne Sopro EDE 018. Po wklejeniu taśm w miejscach krytycznych należy lekko zwilżyć podłoże (musi być matowo-wilgotne) i nanosić elastyczną zaprawę uszczelniającą Sopro DSF 523. Wymagane jest nanoszenie w dwóch cyklach roboczych oraz uzyskanie grubości 2 - 4 mm (grubość końcowa warstwy uszczelnienia po wyschnięciu). Następnie należy przystąpić do prac okładzinowych. W tym celu proponujemy zastosowanie półpłynnej elastycznej zaprawy klejowej Sopro VF XL 413 lub wysokoelastycznej zaprawy klejowej (Sopro No.1  400) z zastosowaniem metody kombinowanej. Metoda kombinowana to naniesienie zaprawy klejowej na podłoże oraz naniesienie zaprawy klejowej na spodniej stronie okładziny. Po przeprowadzeniu prac okładzinowych oraz upłynięciu odpowiedniego czasu należy przystąpić do fugowania. Do tego celu polecamy fugę Sopro DF 10 lub Sopro FL. W narożach, w połączeniach z obróbką blacharską oraz w fugach dylatacyjnych zalecamy zastosowanie sznura dylatacyjnego Sopro PER 567 oraz fugi silikonowej Sopro Silikon.

13.

 Co to jest folia w płynie i dlaczego należy ja stosować i kiedy?

Popularna nazwa „folia w płynie” jest to z reguły elastyczna powłoka uszczelniająca (na bazie dyspersji polimerowej), nanoszona poprzez malowanie (wałkiem lub pędzlem) lub szpachlowanie. Służy do wytwarzania powłok wodoszczelnych na wyrównanych podłożach, a potem bezpośrednio do powłoki uszczelniającej mocowane są okładziny. Uszczelnienia powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie pomieszczenie lub powierzchnia są narażone na działanie wilgoci oraz wody rozpryskowej. Przykład może stanowić łazienka gdzie zalecamy zastosowanie elastycznej powłoki uszczelniającej Sopro FDF 525. Podczas zakupu powłok uszczelniających należy zwrócić uwagę na zalecenia zastosowań obiektowych.

14.

 Co to znaczy, że zaprawa klejowa jest wzmocniona? Jakie parametry poprawia taka zaprawa?

Wzmocniona zaprawa klejowa jest to zaprawa, w której został podniesiony podstawowy parametr - wytrzymałość na odrywanie. Zaprawy wzmocnione mają najczęściej również dodawane włókna zwiększające elastyczność oraz stabilność na ścianie. Przykłady takich zapraw mogą stanowić Sopro FBK 372 extraSopro FF 450 lub Sopro No.1 (400).

15.

 Jakiego kleju używać do bardzo jasnych płytek? Czy nie ulegną one przebarwieniu?

W przypadku, gdy są to płytki z białego marmuru zalecamy zastosowanie zapraw klejowych na bazie białego cementu, np. Sopro No.1 (996). W przypadku okładzin ceramicznych zalecane są zaprawy klejowe, np. Sopro FF 450 lub Sopro No. 1 (996). Stosowanie białych zapraw klejowych jest również zalecane w przypadku np. prześwitującej mozaiki szklanej. Jeżeli mamy do czynienia z jasnymi okładzinami wrażliwymi na przebarwienia polecamy zaprawę Sopro FKM 600.

16.

 Czym „fugować” klinkier i na co przy tym uważać?

W przypadku cegły klinkierowej zalecamy zastosowanie zaprawy do murowania i fugowania cegły klinkierowej Sopro KMT, natomiast w przypadku płytek klinkierowych zalecamy zastosowanie fug: perłowej szerokiej Sopro DF 10 lub elastycznej Sopro FL . Podczas prac fugowych z cegłą klinkierową należy zwrócić uwagę na czyste wykonanie prac (ewentualne zabrudzenia usuwać rozcieńczonym z wodą środkiem do usuwania resztek cementu Sopro ZEA 703), natomiast w przypadku płytek należy przed pracami fugowymi dokładnie zmyć i zwilżyć powierzchnię czystą wodą w celu zamknięcia mikroporów na powierzchni płytek.

17.

 Gdzie używać klejowych zapraw cienko- i średniowarstwowych?

Zaprawy klejowe cienkowarstwowe zaleca się stosować przy pracach z okładzinami ceramicznymi jak i z kamienia naturalnego kalibrowanego (przy jasnym kamieniu naturalnym zaleca się stosować zaprawy klejowe na bazie białego cementu np.Sopro No.1 biały 996). Zaprawy klejowe cienko- i średniowarstwowe zaleca się stosować podczas prac okładzinowych z kamieniem naturalnym, gdzie grubości płyt z kamienia są zróżnicowane i grubością zaprawy klejowej niwelowane są owe różnice grubości. Przykład mogą stanowić Sopro TR 414 lub Sopro TR 280.

18.

 Do czego jest tras i dlaczego używa się go do zapraw klejowych?

Tras jest stosowany jako dodatek do niektórych zapraw klejowych, zapraw fugowych, jastrychów oraz szpachli, a także do zapraw do murowania i fugowania klinkieru. Dodawany jest w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wykwitów wapiennych. Tras w wyniku reakcji chemicznej wiąże związki wapnia w nierozpuszczalne w wodzie związki (krzemiany wapnia), przez co zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych. Tras dodawany jest do zapraw klejowych zalecanych do prac okładzinowych z kamieniem naturalnym, np. Sopro TR 414.

19.

 Czym różni się klej zwykły od epoksydowego i poliuretanowego? Kiedy należy je stosować?

Różnice stanowi spoiwo (środek wiążący) oraz wytrzymałości i odporności klejów na różne czynniki (mechaniczne lub chemiczne). Kleje epoksydowe, np. Sopro DBE 500, zaleca się stosować wszędzie tam, gdzie oprócz dużych obciążeń mechanicznych występują obciążenia chemiczne, np. w akumulatorowniach. Kleje poliuretanowe, np. Sopro PUK 503, zalecane są tam, gdzie np. podłoże jest bardzo odkształcalne. Przykład może stanowić układanie okładzin ceramicznych na podłożach metalowych (windy). Zaprawy klejowe „zwykłe” cementowe, np. Sopro FF 450, Sopro No.1, zalecane są do prac z okładzinami ceramicznymi, jak i z kamienia naturalnego na podłożach cementowych, płytach gipsowo-kartonowych itp.

20.

 Dlaczego mówi się o niektórych fugach, że są szybkowiążące?

Niektóre z fug występujących na rynku są to fugi szybkowiążące. Np. szybkowiążące zaprawy fugowe z oferty Sopro to: SoproDur HF 8SoproDur HF 30. Dzięki odpowiednim dodatkom zastosowanym podczas produkcji są to zaprawy fugowe, które po wbudowaniu mogą być szybko obciążane i eksploatowane. Czas, po którym można obciążać szybkowiążące fugi, to np. w przypadku zaprawy fugowej wysokowytrzymałej SoproDur HF 8 - 1 godzina (możliwy ruch pieszy) i 6 godzin (możliwe pełne obciążenie)

21.

 Czym różni się fuga wysokowytrzymała od zwykłej i gdzie się ją stosuje?

Zwykła fuga ma niższe parametry, jest zalecana do innych typów pomieszczeń (obiektów). Fuga wysokowytrzymała SoproDur HF 8 lub SoproDur HF 30 jest to fuga cementowa wykonana w technologii Microdur® z dodatkami powodującymi m. in. dużą wytrzymałość na ściskanie (SoproDur HF 8 - 45 N/mm2, SoproDur HF 30 - 60 N/mm2), wytrzymałość na wypłukiwanie oraz działanie wysokich temperatur rzędu 250 C. Zalecana jest do zastosowań przemysłowych, basenowych oraz powierzchni silnie obciążanych i eksploatowanych.

22.

 Co to są jastrychy i jak się je dzieli?

Jastrych to (25 – 80 mm) warstwa podłogowa, przeznaczona do bezpośredniego obciążania lub jako podłoże do prowadzenia dalszych prac. Jastrychy można podzielić ze względu na spoiwo:
jastrych cementowy (np. szybkowiążące jastrychy Sopro Rapidur B5, Rapidur M1, Rapidur M5)
jastrych anhydrytowy 
jastrych magnezjowy 
jastrych asfaltowy 
jastrych epoksydowy (np. Sopro EE 771)
Ponadto, w zależności od konstrukcji, jastrychy dzielimy na: związane z podłożem, wykonane na warstwie odcinającej, pływające (na izolacji termicznej). Wykonywane są także jastrychy ogrzewane gdzie w masie jastrychu zatopione są rury grzejne, przez które płynie medium grzejne np. woda.

23.

 Czy taśmy uszczelniające są niezbędne przy uszczelnieniach pomieszczeń i dlaczego powinno się je stosować?

Taśmy uszczelniające Sopro DBF 638 są niezbędne przy uszczelnianiu pomieszczeń. Zastosowanie taśm uszczelniających daje gwarancję szczelności całego systemu. Dzięki zastosowaniu taśm uszczelniających zachowywana jest szczelność w miejscach krytycznych takich jak strefa przejściowa ściana – ściana lub ściana – podłoga, a przez to zachowana jest szczelność całego układu.

24.

 Bardzo trudno czyszczą mi się pozostałości po fugach na płytkach. Co Państwo proponujecie?

W tym celu należy rozcieńczyć z wodą środek czyszczący z resztek cementu Sopro ZSE 718 i przeprowadzić proces czyszczenia. Podczas prowadzenia prac należy zwrócić uwagę, aby nadmiernie nie nasączać zaprawy w siatce spoin. W miarę możliwości czyścić nalot z samej okładziny.

25.

 Dlaczego Państwo piszecie o systemach do danych prac? Czy można wymieniać niektóre produkty w tych systemach.

Mówiąc o systemach Sopro mamy na myśli zbiór materiałów dobranych w ten sposób, aby tworzyły kompletne i kompatybilne rozwiązania materiałowe na konkretny obiekt, np. taras, basen lub łazienkę. Naturalnie w systemach można wymieniać niektóre z materiałów, należy jednak zwrócić uwagę na ich parametry, aby nie wprowadzić produktu o nieodpowiednich parametrach lub przeznaczeniu.

26.

 Czym wyrównać krzywe podłoże?

W zależności od wielkości nierówności podłoża oraz późniejszych obciążeń możemy je wyrównać przy pomocy:
- szpachli stabilnej np. Sopro AMT 468 (w grubościach 2 - 20 mm) lub Sopro RAM 3 (w grubościach 3 - 30 mm) nanoszonej na podłoże zagruntowane emulsją przyczepną do szpachli Sopro HE 449 (szpachla nanoszona na podłoże z emulsją metodą „ mokre na mokre”),
- szpachli samopoziomującej np. Sopro NSM 550 (2 - 25 mm) lub Sopro FS 45 (5 – 45 mm), nanoszonej na podłoże (dotyczy podłóg) zagruntowane emulsją przyczepną do szpachliSopro HE 449 (metodą „mokre na mokre”).
- jastrychu np. związanego z podłożem (dotyczy podłóg). Prace można wykonać przy pomocy jednego z wielu jastrychów dostępnych w ofercie Sopro, np. Rapidur M 1 lubRapidur M5, ewentualnie Rapidur B5. Jeden z w/w jastrychów należy nanieść na podłoże pokryte podkładem przyczepnym elastycznym z trasem Sopro HSF 748. Jastrych należy nanosić na zwilżone podłoże pokryte szlamem przyczepnym Sopro HSF 748 metodą „mokre na mokre”.

27.

 Przecieka mi basen w domu. Czym mogę naprawić taki wyciek?

Należy zlokalizować wyciek, spuścić wodę, osuszyć i przeprowadzić miejscową naprawę przy pomocy szybkowiążących produktów Sopro (jeśli termin naprawy jest krótki) lub wiążących normalnie w przypadku dłuższego terminu naprawy. Do uszczelnienia zastosować zaprawę uszczelniającą szybkowiążącą Sopro TDS 823 lub normalnie wiążącą dwuskładnikową Sopro DSF 423. Do mocowania okładzin ceramicznych zalecana jest zaprawa klejowa Sopro No.1 wersja szybkowiążąca (404) lub Sopro No.1 (400). Podczas prowadzenia prac okładzinowych należy pamiętać o konieczności uzyskania pełnego przylegania zaprawy klejowej do spodu okładziny ceramicznej. W tym celu należy zaprawę klejową (Sopro No.1  400) nanosić na podłoże oraz na spód okładziny ceramicznej. Metoda kombinowana. Do prac fugowych zalecamy zaprawę fugową wysokowytrzymałą wąską SoproDur HF 8. W narożach oraz dylatacjach zalecamy zastosowanie fugi silikonowej Sopro Silikon. Naturalnie należy przeanalizować przyczyny problemów, być może zasadne będzie przeprowadzenie gruntownego remontu przy pomocy systemu basenowego Sopro.

28.

 Odpadają mi płytki przy basenie. Czym mogę to naprawić?

Po spuszczeniu wody i osuszeniu, okładziny mocować przy pomocy zapraw klejowych Sopro No.1 (404) wersja szybkowiążąca (jeśli terminy są krótkie) lub Sopro No. 1 (400) oraz fugować zaprawą fugową wysokowytrzymałą wąską SoproDur HF 8. Naturalnie należy przeprowadzić analizę, dlaczego pojawił się problem odpadających płytek i dążyć do usunięcia przyczyn. Być może zasadne będzie przeprowadzenie gruntownego remontu przy pomocy systemu basenowego Sopro.

29.

 Mam miejscowe nieszczelności niecki basenowej. Co robić?

Spuścić wodę, osuszyć podłoże i przeprowadzić naprawę. W zależności od tego, w jakiej technologii jest wykonany basen, należy zastosować odpowiednie produkty. W przypadku basenu z okładzinami ceramicznymi zalecamy do szybkiej naprawy uszczelnienie szybkowiążące Sopro TDS 823, zaprawę klejową Sopro No.1 (404) wersja szybkowiążąca (mocowanie okładzin ceramicznych) oraz zaprawę fugową wysokowytrzymałą wąską SoproDur HF 8 (fugowanie). Naturalnie najlepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie starych warstw i przeprowadzenie remontu stosując system basenowy Sopro.

30.

 Proszę o radę, czy istnieje możliwość wykonania remontu posadzki pokrytej płytkami bez konieczności ich zdejmowania? Jeśli  tak proszę również o informacje czy można taką renowację przeprowadzić również na ścianie?

W przypadku posadzki wymagającej naprawy (bez konieczności zdejmowania okładziny) istnieje możliwość przeprowadzenia takiej naprawy przy pomocy środka iniekcyjnego do pustek Sopro Soprodur® (potrzebna pompa do iniekcji wraz z odpowiednimi końcówkami). Proces naprawczy polega na wychwyceniu pustek pod okładzinami, następnie nawierceniu otworów w fugach, wstrzyknięciu wody (w celu zmniejszenia chłonności oraz udrożnienia szczelin). Następnie należy wprowadzić (iniekcyjnie) środek iniekcyjny Sopro Soprodur®. Przed procesem iniekcji należy dociążyć powierzchnie remontowaną (istnieje możliwość podniesienia okładzin). Środek iniekcyjny Sopro Soprodur® można stosować również na ścianie po zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności w celu uniknięcia oderwania się okładzin i wypływania zaprawy.

31.

 Co jest lepszym rozwiązaniem: wykonanie tarasu w technologii z uszczelnieniem, tak aby woda spływała, czy może  zastosowanie drenażu (taras będzie budowany bezpośrednio na ziemi).

Zarówno odprowadzenie wody po powierzchni tarasu, jak i zastosowanie drenażu jest poprawne. Prawidłowe wykonanie prac tarasowych w jednej z w/w technologii gwarantuje trwałość i bezawaryjność. System z drenażem jest jednak kosztowniejszy. 

W przypadku tarasu w technologii Sopro z zastosowaniem uszczelnienia zespolonego podajemy poszczególne etapy prac. Na tarasach wymagany jest spadek 1,5 – 2 %, w zależności od stanu aktualnego można go wyprowadzić przy pomocy szpachli do napraw z trasem Sopro RAM 3 (kładzionej na mokrą emulsję przyczepną do szpachli Sopro HE 449 – rozcieńczoną z wodą w stosunku 1 : 1), metoda „mokre na mokre”. Po naniesieniu na odkurzone i oczyszczone podłoże preparatu przyczepnego do szpachli Sopro HE 449 i odczekaniu ok. 10 minut można przystępować do prowadzenia prac szpachlą Sopro RAM 3. W przypadku stosowania szpachli Sopro RAM 3 w grubościach powyżej 30 mm zalecamy o wykonanie prac w dwóch cyklach roboczych z naniesieniem warstwy kontaktowej z Sopro HE 449 pomiędzy warstwami.  W przypadku, gdy zachodzi konieczność szpachlowania w znacznych grubościach, np. ok. od 30 mm, proponujemy zastosowanie jastrychu szybkowiążącego  Sopro Rapidur M5. Przed naniesieniem jastrychu  jako środek szczepny zalecamy zastosować Sopro HSF 748 (metodą "mokre na mokre")Po wykonaniu prac wyrównujących podłoże i nadających odpowiedni spadek, należy wprowadzić dylatacje. Następnie na krawędziach tarasu osadzić systemowe obróbki blacharskie Sopro PT lub Sopro OB. Należy przyjąć pola dylatacji termicznych max 3 m x 3 m (pola dylatacyjne wyznaczyć modułem zastosowanej na tarasie okładziny). Na całą powierzchnię tarasu nanieść uszczelnienie zespolone. W tym celu należy na lekko zwilżone (matowo wilgotne) podłoże nanieść zaprawę uszczelniającą jednoskładnikową Sopro DSF 523 i wkleić w narożach ściana – podłoga oraz wzdłuż wcześniej wykonanych dylatacji - taśmy uszczelniające Sopro DBF 638 (taśmy wklejane są na materiale uszczelniającym Sopro DSF 523 zmieszanym z wodą w konsystencji do malowania) Podobnie postępuje się przy uszczelnianiu dylatacji. Po wklejeniu taśm uszczelniających Sopro DBF 638 w miejscach krytycznych (przejścia ściana - podłoga oraz dylatacje), na zwilżone podłoże należy nanieść elastyczną zaprawę uszczelniającą jednoskładnikową Sopro DSF 523. Uszczelnienie Sopro DSF 523 nanoszone powinno być w dwóch cyklach roboczych (warstwach) o łącznej grubości minimum 2 mm (po wyschnięciu). Pierwszy cykl roboczy proponujemy wykonać poprzez nanoszenie Sopro DSF 523 na zwilżone wcześniej podłoże przy pomocy pacy zębatej. Drugą warstwę uszczelnienia zalecamy nakładać przy pomocy pacy po upływie ok. 5 - 6 godzin od naniesienia pierwszej warstwy. Należy pamiętać, iż ostateczna grubość uszczelnieniaSopro DSF 523 powinna wynosić min. 2 mm, ale nie więcej niż 4 mm. 

Po przeprowadzeniu procesu uszczelniania tarasu należy przystąpić do prac okładzinowych. Proponujemy zastosowanie półpłynnej elastycznej zaprawy klejowej Sopro VF XL 413. Konsystencja tej zaprawy daje w bardzo łatwy sposób możliwość uzyskania pełnego przylegania zaprawy klejowej do spodu płytki, co jest wymagane na tarasach. Podczas prac okładzinowych należy bezwzględnie pamiętać o przeniesieniu dylatacji z podłoża. Jako II opcję podczas prowadzenia prac okładzinowych proponujemy cienkowarstwową, wysoko elastyczną zaprawę klejową Sopro No.1. Podczas pracy w/w zaprawą należy nanieść warstwy kontaktową oraz grzebieniową na podłożu, a także warstwę kontaktową na spodniej okładzinie ceramicznej w celu zapewnienia pełnego przylegania zaprawy klejowej do spodniej strony okładziny ceramicznej. Po przeprowadzeniu prac okładzinowych, po odpowiednim czasie, należy przeprowadzić proces fugowania. Proponujemy zastosowanie zaprawy fugowej Sopro DF 10. Po zakończeniu procesu fugowania fugami cementowymi (po upływie ok. 24 godzin) można przystąpić do fugowania fugami silikonowymi szczelin dylatacyjnych oraz naroży ściana - podłoga. W tym celu w oczyszczone i suche szczeliny fugowe wprowadza się sznur dylatacyjny Sopro PER 567, później wprowadza się fugę silikonową Sopro Silikon i odpowiednio profiluje.

32.

 Mam bardzo duży problem z jasną fugą na podłodze (bardzo się brudzi), czy istnieje jakiś sposób impregnacji, czy może fuga  którą użyłem jest zła?

Zastosowanie jasnych fug na podłogach niesie ze sobą pewne zagrożenia, np. zabrudzenia. Zalecamy zastosowanie zapraw fugowych (np. Sopro Saphir 5 lub Sopro DF 10), które ze względu na swoje parametry w ograniczony sposób przyjmują wilgoć, przez co łatwiej je utrzymać w czystości. Fugę można zaimpregnować przy pomocy Sopro FS 714. Jeśli okładzinę stanowi gres zalecamy przeprowadzenie impregnacji okładziny, a przy okazji i fugi. W tym celu prace należy przeprowadzić przy pomocy impregnatu do gresów Sopro FFP 719.

33.

 Zastosowanie, jakich fug polecają Państwo w łazience (dom jednorodzinny) na piętrze?

Zalecana jest zaprawa fugowa perłowa Sopro DF 10. Jest to elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia, łatwo zmywalna fuga cementowa do stosowania w spoinach w zakresie szerokości 1 - 10 mm. W narożach zalecamy zastosowanie fugi silikonowej Sopro Silikon w odpowiednim kolorze.

34.

 Wykonawca powiedział mi, że można wyrównywać podłoże przy użyciu kleju. Proszę o informację, czy to naprawdę możliwe,  czy może powinienem zmienić wykonawcę?

Do wyrównania podłoża zalecamy zastosowanie zapraw szpachlowych (Sopro AMT 468 lub Sopro RAM 3). Szpachlę należy nanieść na podłoże zagruntowane emulsją przyczepną do szpachli Sopro HE 449, metoda „mokre na mokre”, lub w przypadku dużych powierzchni poziomych zalecane są szpachle samopoziomujące Sopro NSM 550 lub Sopro FS 45. Podobnie jak w przypadku szpachli konwencjonalnych zalecamy, aby szpachle samopoziomujące nanosić na mokre jeszcze podłoże zagruntowane emulsją przyczepną do szpachli Sopro HE 449. Istnieje możliwość wyrównania podłoża zaprawą klejową, jednak tylko do gr. 3 mm.

35.

 Jak mogę zaradzić białym wyciekom na murze z klinkieru (pokrywają całą cześć dolnego muru). Czy można to jakoś  wyczyścić? Proszę o radę.

Usunięcie wykwitów jest możliwe przy pomocy środka czyszczącego z resztek cementu Sopro ZEA 703 (po rozcieńczeniu z wodą), jednak w przypadku, gdy podczas prac popełniono błędy (np. pominięto wykonanie izolacji poziomej), jest to działanie usuwające problem na pewien czas. Aby radykalnie zmniejszyć ryzyko powstawania wykwitów na murach klinkierowych należy stosować gotową zaprawę do murowania cegły klinkierowejSopro KMT z zawartością trasu reńskiego oraz stosować izolację poziomą muru.

36.

 Czy przewidują Państwo więcej kolorów zaprawy do klinkieru KMT? Słyszałem, że jest ona znakomita, ale moja żona chciałaby,  żeby była w kolorze zielonym. Może można u Państwa zamówić taki kolor indywidualnie?

Opracowanie receptury jest procesem skomplikowanym i niestety wykonanie zaprawy KMT w kolorze zielonym na indywidualne zamówienie jest raczej niemożliwe. Natomiast w przypadku dużej ilości zaprawy (np. na inwestycję) takie rozwiązanie może być brane pod uwagę.

37.

 Czy można fugować przy pomocy fug Sopro luksfery w łazience? Jeśli tak, to jaką fugę Państwo polecacie?

W przypadku fugowania luksferów w łazience można zastosować fugę perłową szeroką Sopro DF 10.